Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397306
Title Rapportage LTO FAB II 2009 : Functionele Agro Biodiversiteit (LTO FAB II)
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.; Vlaswinkel, M.E.T.
Source Tilburg : ZLTO - 120
Department(s) Team Economie en Nematoden
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) insectenplagen - gewasbescherming - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - habitats - landschapselementen - akkerbouw - bevordering van natuurlijke vijanden - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - insect pests - plant protection - augmentation - landscape elements - arable farming - encouragement - functional biodiversity - agro-biodiversity
Categories Biological Control
Abstract In 2008 startte LTO een gebruiksklaar FAB concept voor een aantal ziekten en plagen in een aantal gewassen die op eenvoudige wijze door telers benut kan worden en voor de toepasser kostenneutraal zijn. In deze rapportage zijn de resultaten en conclusies verwoord voor de deelprojecten omgeving, bovengronds (akkerranden en scouting) en bodem tijdens het seizoen 2009. In 2009 is het onderzoek voortgezet om vast te stellen welke kleine landschapselementen (KLE’s) met welke kenmerken het meest geschikt zijn als overwinteringsplek voor natuurlijke vijanden van insectenplagen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.