Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397319
Title Leren in een levensloop : kwalitatief onderzoek naar jeugdervaringen die bijdragen aan betrokkenheid bij natuur en milieu
Author(s) Bulten, M.; Sollart, K.M.; Koppen, C.S.A. van; Jansen, P.
Source [S.l.] : Stichting Veldwerk Nederland [etc.] - 72
Department(s) Landscape Centre
Environmental Policy
WASS
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) kinderen - jeugd - ouderlijk gedrag - ouder-kind relaties - perceptie - attitudes - landschapsbeleving - belevingswaarde - natuur - natuur- en milieueducatie - children - youth - parental behaviour - parent child relationships - perception - landscape experience - experiential value - nature - nature and environmental education
Categories Environmental Psychology
Abstract Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen - met name in de basisschoolperiode - op de manier waarop mensen later omgaan met natuur en milieu. Het onderzoek bouwt voort op het onderzoek "Hoe duurzaam is NME?" van Smit et al. (2006). Uit de steekproef van Smit werden 23 respondenten van vier scholen geselecteerd. Daarbij is gezorgd voor een gebalanceerde vertegenwoordiging van leerlingen met meer en minder milieubetrokkenheid en scholen met relatief veel en weinig NME-activiteiten. Uit de resultaten blijkt dat ouders de meeste invloed hebben op de manier waarop mensen met natuur en milieu omgaan. Voor een meerderheid van de respondenten hebben de ouders duidelijk invloed gehad op de huidige omgang met natuur en milieu.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.