Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397478
Title Groene plannen en Europa : verkenning van professionele uitwisseling van Dienst Landelijk Gebied (DLG) met zusterinstituten in Europa
Author(s) Schröder, R.R.G.; Coninx, I.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2075) - 61
Department(s) CL - Crossing Borders
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - landgebruik - vergelijkingen - besluitvorming - nederland - duitsland - engeland - gebiedsontwikkeling - governance - regional planning - land use - comparisons - decision making - netherlands - germany - england - area development
Categories Land Use Planning
Abstract Wat kan Dienst Landelijk Gebied leren van de praktische ervaringen en strategische positioneringen van Europese vakgenoten met het oog op planvorming voor gebiedsontwikkeling? Deze vraag heeft DLG aan Alterra voorgelegd. Daartoe is literatuur doorzocht en er zijn gesprekken gevoerd met een aantal sleutelpersonen. In dit verslag wordt allereerst gekeken naar de Europese samenwerkingsprojecten waarbij DLG betrokken is geweest. Daarna worden enige aspecten van het EU-beleid uiteengezet die invloed hebben op landelijke gebieden, zoals landbouw, territoriale cohesie en governance. In hoofdstuk 4 wordt gebiedsontwikkeling gedefinieerd en een blik geworpen op de beleidscontext in andere landen. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe 'rurale ontwikkeling' georganiseerd is in andere landen en hoe het zich verhoudt tot ruimtelijke en regionale ontwikkeling. In de hoofdstukken 6 tot 9 wordt een vergelijkende analyse gemaakt met zusterinstituten in Beieren (Duitsland), Engeland en Denemarken op het vlak van organisatie, besluitvormingsprocessen en van inhoud en werkwijze van plannen maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.