Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397541
Title Ethyleenvisie GreenRail : ethyleen bij treintransport van potplanten
Author(s) Woltering, E.J.; Westra, E.H.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1158) - ISBN 9789085857518 - 19
Department(s) Horticultural Supply Chains
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) potplanten - railtransport - containertransport - ethyleen - schade - houdbaarheid (kwaliteit) - ventilatie - logistiek - kwaliteitszorg - pot plants - rail transport - container transport - ethylene - damage - keeping quality - ventilation - logistics - quality management
Categories Postharvest Treatment / Ornamental Plants / Transport Sector
Abstract Sierteeltgewassen zijn bederfelijke producten, gevoelig voor temperatuur, vocht en lange(re) donkerperiodes. Niet adequate conditionering zal mogelijk tot meer uitval leiden en zou de introductie van deze nieuwe, duurzame transportoptie in de weg kunnen staan. Wageningen UR Food & Biobased Research heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de 20 belangrijkste bloeiende en groene planten. Daarnaast zijn meerdere transportzendingen begeleidt en testen in de praktijk uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een transportprotocol met aanbevelingen t.a.v. kwaliteitsborging in treintransport. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan naar mogelijke problemen door ethyleen in deze specifieke keten van sierteeltgewassen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.