Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397577
Title Mestinnovaties: Het proces van fosfaat- en fosforterugwinning
Author(s) Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02 infobladen 20) - 2
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) veehouderij - dierlijke meststoffen - fosformeststoffen - reductie - mestverwerking - mestoverschotten - mestbeleid - livestock farming - animal manures - phosphorus fertilizers - reduction - manure treatment - manure surpluses - manure policy
Categories Manure treatment
Abstract Als gevolg van de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen voor de landbouw, zal het nietplaatsbare fosfaat in de landbouw de komende jaren toenemen tot ca. 60 miljoen kg fosfaat per jaar (2015) indien het huidige kunstmestgebruik, zijnde ongeveer 45 miljoen kg fosfaat per jaar, niet teruggedrongen wordt. Het ministerie van LNV heeft daarom verzocht na te gaan op welke wijze het technisch en tegen welke kosten het mogelijk is om fosfaten en andere fosforverbindingen zodanig terug te winnen zodat de verkregen producten door marktpartijen afgezet zouden kunnen worden (‘verwaarding van mest’).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.