Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397846
Title Effect van CO2-dosering bij Cymbidium : effect op productie en kwaliteit en economische evaluatie
Author(s) Kromwijk, J.A.M.; Raaphorst, M.G.M.; Mourik, N.M. van; Schrama, P.M.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1035) - 41
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) cymbidium - fotosynthese - kooldioxideverrijking - doseringseffecten - productie - kwaliteit - groei - scheutstekken - teelt onder bescherming - sierteelt - glastuinbouw - photosynthesis - carbon dioxide enrichment - dosage effects - production - quality - growth - shoot cuttings - protected cultivation - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
Categories Ornamental Plants / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Vanwege de mogelijkheid om extra CO2 aan te kunnen kopen via de OCAP was de vraag in de praktijk in hoeverre aankoop van extra CO2 bij Cymbidium een rendabele meeropbrengst in productie en/of kwaliteit kan geven. Tot dusver wordt in de Cymbidiumteelt meestal alleen CO2 gedoseerd als er CO2 beschikbaar is van de ketel. Gedurende 2 teeltjaren is het effect vastgesteld van CO2-dosering bij Cymbidium. CO2-doseren tot 800 ppm met max. 150 kg CO2 per uur per ha gaf bij snijCymbidium een kleine verbetering van de productie (+5%) en kwaliteit. Het totaal geproduceerde versgewicht aan bloemtakken was gemiddeld 10% hoger. CO2-dosering tot 1200 ppm met max. 300 kg per uur per ha gaf bij snijCymbidium minder goede resultaten en lijkt niet zinvol. Bij potCymbidium gaf juist de hoogste CO2-dosering de beste resultaten met gemiddeld 13% meer bloemtakken dan de controlebehandeling. De extra kosten voor CO2-doseren tot 800 ppm met max. 150 kg CO2 per uur per ha zijn €0,84 per m2 per jaar en voor 1200 ppm CO2 met max. 300 kg per uur per ha €2,07 per m2 per jaar. De netto meeropbrengst als gevolg van 5% productieverhoging is berekend op € 0,27/m2 voor grootbloemige snijCymbidium en € 0,11/m2 voor kleinbloemige snijCymbidium. Dit is exclusief een mogelijke meeropbrengst als gevolg van een betere takkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.