Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397886
Title Knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten
Author(s) Wurff, Andre van der
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2010
Keyword(s) meloidogyne - organic farming - rotations - biological control - cultural control - nematoda - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soilborne pathogens
Categories Biological Control / Horticulture
About Dossier van bioKennis over knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten. Het langdurig betelen van de grond met hetzelfde gewas of gewastype leidt tot opbouw van plantpathogenen die uiteindelijk schade aan het gewas veroorzaken. Een combinatie van preventieve en curatieve maatregelen is noodzakelijk om de schade te beperken. Het onderzoek binnen biologische glastuinbouw is deels gericht op het beheersen van grondgebonden ziekten en plagen. Creatief vruchtwisselen, en gebruik van resistente of antagonistische gewassen en onderstammen vormen een wapen tegen wortelknobbelaaltjes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.