Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398607
Title Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandopname in 2010
Author(s) Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.G.; Zweeden, C. van; Hartog, E.; Jansen, J.M.; Troost, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C099/10) - 66
Department(s) IMARES Delta
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - ensis - spisula - mytilus - inventarisaties - kustwateren - monitoring - visstand - shellfish fisheries - inventories - coastal water - fish stocks
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule), mossels (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) heeft IMARES- Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2010. Het doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mossels en otterschelpen in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.