Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399113
Title Biologische glastuinbouw en mestregels
Author(s) Anonymous,
Event Notitie t.b.v. expertgroep LNV, 2010-7-6/2010-7-6
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Non publishing activities
Publication year 2010
Keyword(s) organic farming - regulations - manures - nutrient balance - nutrient content - fertilizer application - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - Netherlands
Categories Organic Farming / Fertilizers, Fertilizer Application
About Vanaf 2010 zijn strengere uitvoeringsregels voor het gebruik van (biologische) mest van kracht. Vanuit de biologische glastuinders komen er regelmatig signalen binnen dat het vrijwel onmogelijk is om aan de huidige regels te voldoen. Met het wegvallen van groencompost als A-meststof in 2012 is het binnen de huidige interpretaties zeker onmogelijk om aan de 50% norm te voldoen. Als knelpunten worden gesignaleerd: 1. beperking dierlijke mest, 2. hulpmeststoffen, evenwicht en verzilting: vanuit milieuoogpunt is het noodzakelijk te kunnen sturen in verhoudingen van mineralen die worden verstrekt, 3. beschikbaarheid compost en gedroogde bio meststoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.