Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399322
Title Voorstudie ultrasone geluidsgolven tegen zuur in tulp : werkt de Bulbsweep tegen Fusariumbesmettingen?
Author(s) Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; Dam, M.F.N. van; Boer, M. de
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ultrasone behandeling - behandeling na de oogst - tulipa - tulpen - fusarium - schimmelziekten - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - nederland - ultrasonic treatment - postharvest treatment - tulips - fungal diseases - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Categories Biological Control of Diseases / Tulips
Abstract Er is vanuit de KAVB gevraagd om de effectiviteit van de ultrasone geluidsgolven tijdens het spoelen van tulpen te onderzoeken. Er is gekeken of ultrasone geluidsgolven in staat zijn besmetting met Fusarium te voorkomen. Hiervoor is in samenwerking met ArcaZen de Bulbsweep uitgetest onder praktijkomstandigheden. De Bulbsweep is een apparaat dat ultrasone geluidsgolven opwekt. Een vellenbak met daarin een Bulbsweep werd besmet met Fusarium sporen. Vervolgens zijn er tulpenbollen door getransporteerd. Het was niet mogelijk een verschil vast te stellen tussen het aantal zieke bollen met of zonder een ultrasone behandeling. In een tijdreeks is getest of ultrasone geluidsgolven ook daadwerkelijk schimmelsporen van Fusarium doden. Hieruit bleek dat er na 5 minuten een effect te zien was. Dit effect is echter marginaal en zal geen groot effect hebben op het voorkomen van besmettingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.