Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399438
Title Outcome van NMa-optreden: Een beschrijving van de berekeningsmethode
Author(s) Kemp, R.G.M.; Mulder, M.; Sinderen, J.
Source Den Haag : Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa working papers no. 1) - 55
Department(s) Management Studies
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) marktregulaties - prijsbewaking - marktconcurrentie - welvaartseconomie - bescherming van de consument - berekening - market regulations - price controls - market competition - welfare economics - consumer protection - calculation
Categories Economic Conditions, Development and Structure
Abstract Sinds een aantal jaren bericht de NMa in haar jaarverslag over de welvaartseffecten van haar optreden. Deze jaarlijkse rapportages concentreren zich op de geschatte welvaartswinsten voor consumenten/afnemers, aangeduid als de Outcome van het handelen van de NMa. De Outcome wordt berekend als het 3-jaars voortschrijdend gemiddelde van de eerstejaarseffecten van de NMa-ingrepen. In dit rapport wordt de wijze waarop de Outcome wordt bepaald gepresenteerd. De methode voorde bepaling van de Outcome bestaat er uit dat op een relatief eenvoudige wijze het effect van NMa activiteiten op het consumentensurplus wordt geschat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.