Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399487
Title Fusarium in wintertarwe (2007 en 2008). Inventarisatie, identificatie en kwantificering van nieuwe soorten
Author(s) Waalwijk, C.; Köhl, J.; Vries, P.M. de; Lee, T. van der
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 272)
Department(s) PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) triticum aestivum - tarwe - schimmelziekten - fusarium - identificatie - mycotoxinen - eu regelingen - gezondheid - diergezondheid - nederland - duitsland - frankrijk - wheat - fungal diseases - identification - mycotoxins - eu regulations - health - animal health - netherlands - germany - france
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract Fusarium-aarziekte of kalfjesrood is vanwege de opbrengstderving een probleem in granen. Feitelijk wordt Fusarium-aarziekte veroorzaakt door een complex van schimmels dat in steeds andere samenstelling het gewas belaagt. Van recenter datum is de zorg over het vermogen van verschillende Fusariumsoorten om mycotoxinen te produceren. Deze secundaire metabolieten vormen reeds in geringe hoeveelheden een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. De Europese Commissie heeft daarom actielimieten vastgesteld voor een aantal mycotoxinen, terwij; voor enkele andere deze regels aanstaande zijn (Verordening (EG) nr. 1881/2006; Verordening (EG) nr. 1126/2007). Vanwege de steeds strengere normen voor diverse mycotoxinen in voedsel en voer zijn bji ongunstige teeltcondities partijen niet vermarktbaar en kan een tekort aan het te verwerken graanproduct ontstaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.