Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399633
Title Verstorings- en Verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven Zeilweek)
Author(s) Baptist, M.J.
Source Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C156/10) - 53
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waddenzee - natura 2000 - zeilen - wedstrijden - milieueffect - milieueffectrapportage - verstoring - achteruitgang (deterioration) - wadden sea - sailing - competitions - environmental impact - environmental impact reporting - disturbance - deterioration
Categories Nature Conservation
Abstract De Zwitserleven Ronde om Texel is ’s werelds grootste catamaran race. Het evenemententerrein ligt in meerdere Natura 2000 gebieden en aangetoond zal moeten worden dat het evenement geen significante gevolgen heeft voor de natuur‐ en instandhoudingdoelen voor deze gebieden. De organisatie en de deelnemende teams doen er alles aan om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Deze verstoring‐ en verslechteringtoets behelst de SBZ Waddenzee, de SBZ Noordzeekustzone en de SBZ Duinen en Lage land van Texel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.