Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399641
Title Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen
Author(s) Ploeg, J.D. van der; Strijker, D.; Hoofwijk, H.
Source [S.l. : s.n. - 22
Department(s) Rural Sociology
WASS
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - regionaal bestuur - leerervaringen - regionale economie - cultuurlandschap - landschapsbeheer - coöperatieve verenigingen - duurzame landbouw - friesland - friese wouden - rural development - agricultural development - economic development - farm management - regional government - learning experiences - regional economics - cultural landscape - landscape management - cooperative societies - sustainable agriculture
Categories Rural Development / Regional Economics
Abstract De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen. In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.