Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399643
Title Ontwikkeling Integrale Community Concepten in Heuvelland : Rapport 3 : Actor-, netwerk- en beleidsanalyse Randstedelijke en Rurale locatie
Author(s) Kranendonk, R.P.; Mansfeld, M.J.M. van
Source Wageningen : Alterra - 29
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) platteland - stedelijke gebieden - samenwerking - regionale planning - sociale voorzieningen - zorgvoorzieningen in de naaste woonomgeving - natuurbeheer - zorg - zuid-limburg - sociale zorg - rural areas - urban areas - cooperation - regional planning - social services - community care - nature management - care - social care
Categories Physical Planning (General) / Social Care
Abstract In deze notitie wordt vanuit het perspectief van het landelijke gebied bijgedragen aan het ontwerp van Integrated Care Communities (ICC’s) op de randstedelijke en rurale locatie. Het gaat om het inventariseren van ontwikkelingen en netwerken, waarop zou kunnen worden geanticipeerd door de projectleiders van Ons Zuid-limburgs land om te komen tot een verbinding met de thema’s van het landelijke gebied en inbedding in de fysieke, organisatorische en thematische structuren binnen de regio. In de beschrijvingen worden op het niveau van actoren, netwerken, beleid en project concrete mogelijke verbindingen gepresenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.