Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399645
Title Over het concept Cradle to Cradle: wat kunnen we ermee in landbouw, natuurbeheer en bosbouw
Author(s) Vries, J.W. de; Meerburg, B.G.; Spijker, J.H.; Dooren, H.J.C. van; Kuikman, P.J.
Source Spil 267-270 (2010)3. - ISSN 0165-6252 - p. 30 - 32.
Department(s) LR - Backoffice
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - natuurbeheer - bosbouw - duurzaamheid (sustainability) - regionale planning - productieprocessen - cradle to cradle - agriculture - nature management - forestry - sustainability - regional planning - production processes
Categories Food and Bioprocess Engineering (General) / Agriculture (General) / Nature Management (General) / Forestry (General)
Abstract Wereldwijd wordt steeds sterker gepleit voor een verschuiving naar duurzame ontwikkeling. De bewustwording hiertoe werd al lang geleden ingezet door onder andere Rachel Carson in het boek Silent Spring (1962) en de Club van Rome in haar rapport Limits to Growth (1972). In het streven naar verduurzaming van onze activiteiten is recentelijk een nieuw concept naar voren gebracht: Cradle to Cradle (C2C). Vooral in Nederland heeft dit concept veel politici, wetenschappers, ondernemers en het publiek ertoe gebracht na te denken over de praktijk van C2C. Het gaat om vragen als: hoe we producten ontwerpen, produceren, gebruiken en vervolgens opnieuw gebruiken in plaats van ze te dumpen of te vernietigen. Met onder meer projecten rondom de stad Almere, de ontwikkeling van een Happy Shrimp Farm en de opzet van de Floriade door de gemeente Venlo heeft het concept snel ingang gevonden. Het blijkt echter niet gemakkelijk te zijn om in de praktijk de toepassing van C2C op industriële productieprocessen te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.