Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399650
Title Composteren van organisch afval in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Author(s) Dam, A.M. van
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2010
Keyword(s) organic farming - arable farming - composts - composting - plant residues - organic fertilizers - organic wastes - outdoor cropping - fertilizer application
Categories Compost / Organic Farming
About Telers tonen steeds meer interesse in het composteren van organisch en dierlijk materiaal. Bloembollentelers besparen ermee op afvoerkosten van gewasresten en houden daarmee meer organische stof binnen het bedrijf. Composteren van gewasresten kan ook voor andere tuinbouwteelten interessant zijn. Gewasresten afvoeren wordt steeds duurder en onderwerken geeft een hogere ziektedruk op de teelten erna. In dit dossier kunt u informatie vinden over het proces van composteren, inclusief de regelgeving die daarbij geldt. Ook geeft het inzicht in het uitschakelen van ziekte-verwekkers tijdens en na het composteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.