Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399651
Title Ons Europaplein : ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum
Author(s) Kersten, I.C.; Noordhuizen, J.; Duineveld, M.; Pellis, A.; Cate, B. ten
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 272) - ISBN 9789085857280 - 80
Department(s) Cultural Geography
WOT Natuur & Milieu
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschapsarchitectuur - open ruimten - ruimtelijke ordening - sociale participatie - ontwerp - ruimtelijke analyse - veluwe - landscape architecture - open spaces - physical planning - social participation - design - spatial analysis
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Het Europaplein in Renkum ligt er triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en het plein wordt als veel te stenig ervaren. Op basis van een gedegen sociaal ruimtelijke analyse en in nauwe samenspraak met de gebruikers van het plein is een schetsontwerp gemaakt voor een nieuw Europaplein: interessant voor iedereen met fijne plekken om te zitten en te spelen met midden op het plein mogelijkheden voor verschillende activiteiten. Het ontwerp is zo opgebouwd dat een gefaseerde realisatie mogelijk is. Afhankelijk van beschikbare financiering kunnen verschillende opties al dan niet worden uitgevoerd. Het ontwerp hoeft niet in één keer uitgevoerd te worden. De aanleg kan gespreid gerealiseerd worden zonder dat de kwaliteit van de uiteindelijke beoogde verbeteringen in het geding komt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.