Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399715
Title De Nederlandse landbouw onder invloed van quota en rechten
Author(s) Bont, C.J.A.M. de
Source De Landeigenaar 56 (2010)5. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 5.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwbeleid - landbouwproductie - agrarische economie - agricultural policy - agricultural production - agricultural economics
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De laatste decennia heeft de landbouw in Nederland steeds meer te maken gekregen met quota en rechten. Die rechten bepalen de productieomvang van een aantal sectoren in Nederland en dat geldt ook per individueel bedrijf. Toeslagrechten hebben die functie van marktbeheersing niet. Deze geven enkel recht op het ontvangen van een jaarlijks bedrag: de bedrijfstoeslag (ontkoppelde inkomenssteun). Om de bedrijfsontwikkeling niet te blokkeren, zijn de productierechten in Nederland verhandelbaar. Ook toeslagrechten kunnen worden verhandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.