Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399723
Title Oriënteer je breed op financieringsinstrumenten overheid
Author(s) Meulen, H.A.B. van der
Source BloembollenVisie 2010 (2010)204. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) economisch beleid - landbouwbeleid - innovaties - overheidsbeleid - financiën - subsidies - bloementeelt - financieren - beleidsdoelstellingen - economic policy - agricultural policy - innovations - government policy - finance - floriculture - financing - policy goals
Categories Economic Policy / Agricultural Policy / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Nu het Ministerie van LNV opgaat in het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, is het logisch dat allerlei financieringsmaatregelen ook in elkaar worden geschoven. Volgens Harold van der Meulen is dat maar gedeeltelijk mogelijk. De EU stelt aan de land- en tuinbouw andere voorwaarden dan aan het niet-agrarische midden- en kleinbedrijf. Wel doen agrariërs er wijs aan verder te kijken dan alleen naar het eigen, agrarische 'loket'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.