Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399731
Title Aquatische insecten in een met ijs bedekte plas
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Hoorn, M.W. van den; Verdonschot, P.F.M.
Source Entomologische Berichten 70 (2010)6. - ISSN 0013-8827 - p. 183 - 189.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) insecten - habitats - zoet water - winter - ijsvorming - macrofauna - waterbodems - insects - fresh water - ice nucleation - water bottoms
Categories Aquatic Ecology
Abstract Er is vrijwel niets bekend over het voorkomen van waterinsecten onder het ijs in gebieden met een relatief zacht klimaat, zoals in Nederland. Daarom is dit in de koude winter van 2008/2009 onderzocht. De waterkolom en de bodem zijn bemonsterd en de activiteit van de fauna is gemeten met macrofaunafuikjes. Vrijwel alle insecten werden aangetroffen op de vegetatie in het koude, maar zuurstofrijke water, terwijl op de relatief warmere bodem de aantallen laag waren. De onderwatervegetatie blijkt een belangrijke rol voor de insecten te spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.