Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399737
Title Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en Brandganzen
Author(s) Kleijn, D.; Bos, D.
Source De Levende Natuur 111 (2010). - ISSN 0024-1520 - p. 64 - 67.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) ganzen - vogels - onvolwassenheid - wildbescherming - populatiedynamica - graslanden - weidevogels - geese - birds - juvenility - wildlife conservation - population dynamics - grasslands - grassland birds
Categories Aves
Abstract De voor Nederland zo typerende natte graslanden van het laagveen- en zeekleigebied worden momenteel bevolkt door twee karakteristieke groepen vogels. Hun habitatvoorkeur komt sterk overeen, maar voor het overige verschillen ze duidelijk van elkaar. De in hun broedseizoen van dierlijk voedsel afhankelijke weidevogels gaan sterk in populatieomvang achteruit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.