Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399800
Title Synthese monitoring mestmarkt 2009
Author(s) Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 112) - 34 p.
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Abstract De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland in 2009 zijn bepaald op verzoek van het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (sinds oktober 2010 opgegaan in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie). De bepaling gebeurt door analyses van Vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM’s) en modelberekeningen. Dit rapport geeft een synthese van de resultaten. De forfaitaire mestproductie in 2009 is geschat op 180 miljoen kg fosfaat en 411 miljoen kg stikstof. Hiervan bleef 94 miljoen kg fosfaat op het bedrijf waar de mest werd geproduceerd. De resterende hoeveelheid fosfaat werd buiten het eigen bedrijf afgezet met bestemming export, mestverwerking, andere landbouwbedrijven, particulieren en hobbybedrijven. De afzet van fosfaat naar de Nederlandse akkerbouw en naar de verwerking was in 2009 groter dan in 2008, terwijl de export daalde. In de eerste helft van 2010 was het mesttransport lager dan in de vergelijkbare periode van 2009. Trefwoorden: dierlijke mest, fosfaat, mestmarkt, stikstof
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.