Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 399839
Title Effecten van klimaatverandering op herstel van estuariene dynamiek in de delta
Author(s) Wijsman, J.W.M.
Source Wageningen Imares
Department(s) IMARES Delta
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatverandering - soortendiversiteit - temperatuur - mariene gebieden - zeeland - climatic change - species diversity - temperature - marine areas
Categories Climatic Change
Abstract Leefomstandigheden voor plant- en diersoorten zullen veranderen door klimaatverandering. Bestaande soorten kunnen verdwijnen en nieuwe invasieve soorten, zoals de Japanse oester, kunnen verschijnen. Deze soorten worden in de toekomst mogelijk ecologisch of economisch interessant. Ook infrastructurele aanpassingen zoals herstel van de estuariene dynamiek hebben gevolgen voor de Zuidwestelijke delta.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.