Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399856
Title Voorbij de Ark? Consequenties voor de kernactiviteiten en het collectiebeleid van dierentuinen
Author(s) Keulartz, J.
Source Filosofie en Praktijk 31 (2010)4. - ISSN 0167-2444 - p. 77 - 86.
Department(s) Applied Philosophy Group
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) dierentuinen - milieu - milieubeheer - verzamelen - dierentuindieren - zoological gardens - environment - environmental management - collection - zoo animals
Categories Zoo and Entertainment Animals / Environmental Management (General)
Abstract De auteur stelt dat de milieucrisis de wereld van de dierentuin niet onberoerd heeft gelaten. Dienden dierentuinen aanvankelijk vooral 'ter lering en vermaak', later verschoof het accent meer en meer naar soortbehoud. Daarbij werd 'Captivity for Conservation' hét motto van de moderne dierentuin. In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de verschuiving in de missie van dierentuinen, waarna nagegaan wordt wat de betekenis daarvan is voor de kernactiviteiten van dierentuinen en het collectiebeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.