Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399858
Title Het wilde dier in onze samenleving. Een contextuele benadering van intrinsieke waarde
Author(s) Keulartz, J.; Swart, J.A.A.
Source Filosofie en Praktijk 31 (2010)2. - ISSN 0167-2444 - p. 12 - 27.
Department(s) Applied Philosophy Group
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) wilde dieren - waarden - domesticatie - filosofie - habitats - natuurwaarde - wild animals - values - domestication - philosophy - natural value
Categories Wild and Feral Animals (General) / Philosophy (General)
Abstract In deze bijdrage gaan de auteurs in op de vraag naar de intrinsieke waarde van wilde dieren in natuurlijke én menselijke omgevingen. Na eerst enkele bestaande benaderingen te schetsen, gaan zij in op het onderscheid tussen wild en gedomesticeerd als opmaat naar een meer genuanceerd beeld van het begrip intrinsieke waarde. De auteurs stellen dat er een drietal interpretaties van intrinsieke waarde van het wilde dier onderscheiden kunnen worden: een naturalistische, een soortspecifieke en een individualistische interpretatie. De omstandigheden en de mogelijkheden van het dier zich te kunnen ontplooien volgens zijn aard en capaciteiten horen te bepalen welke interpretatie de meest geëigende is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.