Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399875
Title Te verwachten effecten van een buitendijks fietspad langs de Amsteldiepdijk tussen Van Ewijcksluis en Wieringen
Author(s) Smit, C.J.
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C0158/10) - 28
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) rijwielpaden - milieueffect - vogels - kustgebieden - openluchtrecreatie - nederland - waddenzee - kop van noord-holland - cycleways - environmental impact - birds - coastal areas - outdoor recreation - netherlands - wadden sea
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Aves
Abstract In de afgelopen jaren is er vanuit de politiek verschillende malen op aangedrongen een buitendijks fietspad te realiseren tussen Wieringen en Den Helder. Een dergelijk fietspad wordt gezien als een belangrijke versterking voor de toeristische infrastructuur van de Noordkop en zou ook tegemoetkomen aan wensen van lokale bewoners. Wadvogels die van de wadgebieden Balgzand en Breehorn, het waddengebied ten noorden van Wieringen, gebruik maken worden, zoals overal in de Waddenzee, twee maal per etmaal door het opkomende water van hun voedselgebieden verdreven. Zij verzamelen zich dan in vaak grote concentraties op specifieke plaatsen waar rust en risicoloos overtijen belangrijke factoren zijn. Kenmerk van het Balgzandgebied is dat de beschikbare areaal waar buitendijks overtijt kan worden zeer beperkt is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.