Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400018
Title Op zoek naar de ‘vergeten’ verticale weerstand hoog in het bodemprofiel
Author(s) Querner, E.P.; Bakel, P.J.T. van
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 16 (2010)1. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 24.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bodemwater - verdroging - waterbeheer - hydrologie - soil water - desiccation - water management - hydrology
Categories Soil Physics
Abstract De artikelen van Van der Gaast e.a. over verwaarlozing van ondiep in de ondergrond voorkomende verticale weerstand en de daaruit voortvloeiende 'numerieke verdroging', gepubliceerd in het tijdschrift H2O, hebben geleid tot veel discussie. Vooral de mate waarin stijghoogteverschillen in de bovenste paar meter volgens de auteurs optreden heeft verwondering gewekt en vooralsnog zijn de meningen over dit onderwerp sterk verdeeld. Om uit deze impasse te komen is getracht de verticale weerstand vanuit hydrologische kenmerken en veldmetingen te verklaren en te nuanceren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.