Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400034
Title Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten
Author(s) Oosterveld, E.B.; Eekeren, N.J.M. van; Keidel, H.
Source Feanwâlden : Altenburg & Wymenga (A&W-rapport 1507) - 29
Department(s) Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodembeheer - bodembiologie - bodemchemie - natuurgebieden - biodiversiteit - graslandbeheer - indicatoren - weidevogels - groningen - friesland - soil management - soil biology - soil chemistry - natural areas - biodiversity - grassland management - indicators - grassland birds
Categories Soil Science (General) / Aves
Abstract In het weidevogelbeheer speelt de kwaliteit van de bodem een sleutelrol. Wat de goede bodemcondities en wat de geëigende maatregelen zijn om die condities te bereiken, is inmiddels wel ongeveer bekend. In de praktijk mist nog de verbindende schakel tussen de twee: een handzaam hulpmiddel waarmee op een eenvoudige manier lokale bodemcondities kunnen worden gemeten en op basis waarvan kan worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om die condities te optimaliseren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar zo'n bodemadviessysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.