Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400074
Title Interviewserie 'Het park van de toekomst' : achtergronddocument bij natuurverkenning 2011
Author(s) Heer, M. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 208) - 79
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) stedelijke gebieden - parken - meervoudig gebruik - participatie - landgebruiksplanning - openbaar groen - landschapsbeleving - natuurbeleid - urban areas - parks - multiple use - participation - land use planning - public green areas - landscape experience - nature conservation policy
Categories Public Green and Parks
Abstract Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerking van het streefbeeld te ondersteunen, werd een serie van tien verkennende interviews uitgevoerd over ‘Het Park van de Toekomst’.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.