Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400078
Title Kulturer og organisationer
Author(s) Hofstede, G.; Hofstede, G.J.; Minkov, M.
Source København : Handelshøjskolens Forlag - ISBN 9788762903777 - 553
Department(s) Information Technology
WASS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2010
Keyword(s) cultuur - organisaties - intercultureel onderzoek - cultureel gedrag - nationaal bewustzijn - internationale samenwerking - communicatie - etnische groepen - pluriforme samenleving - culturele differentiatie - nationalisme - psychologie - culture - organizations - cross cultural studies - cultural behaviour - national consciousness - international cooperation - communication - ethnic groups - plural society - cultural differentiation - nationalism - psychology
Categories Organization Science
Abstract Kultur er de grundfæstede og ofte ubevidste værdier vi er vokset op med. Det er de kulturelle forskelle der adskiller os fra de andre. Bogen afdækker de værdier, der kendetegner de forskellige kulturer - såvel de nationale og regionale som de organisatoriske. Forfatterne redegør for disse værdier via kulturelle dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd samt usikkerhedsundvigelse og krisehåndtering. Disse begreber og værdier gøres levende og vedkommende med en række eksempler fra dagligdagen rundt om i verden. Forfatterne viser desuden hvordan man håndterer det interkulturelle - dvs. slår bro over forskellene i de kulturelle værdinormer, f.eks. i internationale koncerner. Bogen henvender sig især til ledere, faglige specialister og forhandlere i såvel erhvervslivet som organisationer, hvor der arbejdes på tværs af de kulturelle skel. Men alle med interesse for interkulturelle forhold og ønske om en større kulturforståelse, kan få glæde af denne spændende bog. I denne ajourførte 3. udgave medvirker Michael Minkov som ny medforfatter. Dette har bl.a. betydet, at datagrundlaget er udvidet med en række østeuropæiske lande, således at resultater, eksempler og kulturmodeller er blevet endnu bedre og mere nuancerede.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.