Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400170
Title Een haan-of-ei kwestie. Een vergelijkend ethisch onderzoek tussen het doden van haantjes (in legpluimveehouderij) direct na uitkomen of embryonale fase
Author(s) Jochemsen, H.; Rademaker, C.
Source Wageningen : Bijzondere leerstoelgroep Christelijke Filosofie - 23
Department(s) Applied Philosophy Group
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - pluimveehouderij - hanen - hennen - dood - ethiek - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - poultry farming - cocks - hens - death - ethics - animal production - poultry - animal health
Categories Poultry
Abstract In de legpluimveehouderij worden voortdurend hennen opgefokt ten behoeve van handhaving van de veestapel in de fase van leg. In het productieproces worden evenveel haantjes als hennen geboren. De haantjes zijn (economisch) overtollig. Direct na de geboorte worden de kuikens gesekst en de haantjes worden gedood en afgevoerd. Het gaat in Nederland om omstreeks 45 miljoen haantjes per jaar. Aan dit proces zit naast een economische kant - hoe eerder de haantjes verwijderd kunnen worden, hoe minder op dit punt kosten worden gemaakt - ook een ethische kant. Dit betreft de vraag of het doden en als diervoeder afvoeren van haantjes onmiddellijk na het uitkomen ethisch is te verantwoorden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.