Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400190
Title Verbindingen tussen agrarische ondernemers en burgers. Verkennend onderzoek naar verschillende typen verbindingen
Author(s) Veen, E.J.; Vermeulen, P.; Wolf, P.L. de; Schoorlemmer, H.B.
Source Lelystad : PPO AGV
Department(s) Rural Sociology
Team Economie en Nematoden
WUR GTB Tuinbouw Technologie
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - houding van consumenten - houding van boeren - relaties tussen stad en platteland - samenwerking - nevenactiviteiten - sociaal bewustzijn - multifunctionele landbouw - sociale interactie - verandering - farm management - consumer attitudes - farmers' attitudes - rural urban relations - cooperation - ancillary enterprises - social consciousness - multifunctional agriculture - social interaction - change
Categories Agriculture in the Netherlands
Abstract Agrarische ondernemers en burgers zijn in de loop der jaren van elkaar verwijderd geraakt. Veel burgers komen nog maar weinig op het platteland, kennen geen boeren meer en het voedsel dat ze kopen komt niet meer van de boer om de hoek. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het maatschappelijk draagvlak voor de land- en tuinbouw afneemt. Tegelijkertijd is er ook een andere trend waarneembaar; een trend waarin steeds meer ondernemers burgers bij hun bedrijf betrekken, ze uitnodigen op het bedrijf of producten en diensten aanbieden die de burger naar het bedrijf trekken. Ook veel burgers zijn actief op zoek naar een nieuwe relatie met de beheerder van het platteland en de producent van zijn voedsel. Daardoor ontstaan (nieuwe) verbindingen tussen boeren en burgers. Hierbij is niet alleen sprake van een economische relatie maar ook van een proces van opgaan in de maatschappij, van vermaatschappelijken. Onderwerp van dit onderzoek zijn de (nieuwe) verbindingen tussen agrarisch ondernemer en burger.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.