Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400191
Title Regionale voedselketen : eindrapportage fase I
Author(s) Soethoudt, J.M.; Wassenaar, N.; Scheer, F.P.; Amstel, M.H.J.W.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen UR, Agrotechnology and Food Sciences Group [etc.] - 104
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) verse producten - voedselketens - supermarkten - duurzaamheid (sustainability) - streekgebonden producten - regionale voedselketens - ketenmanagement - fresh products - food chains - supermarkets - sustainability - regional specialty products - regional food chains - supply chain management
Categories Production Chain Management / Food Products (General)
Abstract Sinds 2005 wordt door Ruraal Park en Groene Hoed gewerkt aan het opzetten van een volledige regionale keten voor versproducten in de regio Amsterdam. Ter realisatie van het regionale keten concept hebben Ruraal Park en Groene Hoed samengewerkt met verswinkel Marqt. Inmiddels is de opening van een eerste winkel in Amsterdam bewerkstelligd. Producenten zijn hiermee niet langer de uitwisselbare factor in de productieketen. Agrarische producenten zijn verenigd in een stichting, die partner is binnen een marktformule waar met name verse producten uit de regio worden aangeboden. Er is een nieuwe, stabiele productieketen van regionaal geproduceerde producten gerealiseerd. Deze rapportage beschrijft de opzet van het project ‘Regionale keten versproducten’ en beschrijft welke werkzaamheden zijn verricht. Speciale aandacht wordt geschonken aan opgedane ervaringen, lessen en inzichten die generiek en daarmee overdraagbaar zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.