Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400258
Title Perspectief voor herpositionering schol
Author(s) Schans, J.W. van der; Beukers, R.; Smit, J.G.P.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - 31
Department(s) Rural Sociology
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visverwerkende industrie - vis vangen - schol - marktonderzoek - marktanalyse - duurzaamheid (sustainability) - ketenmanagement - fish industry - fishing - plaice - market research - market analysis - sustainability - supply chain management
Categories Fish and Fish Products
Abstract Deze rapportage beschrijft de resultaten van het marktonderzoek schol dat in 2009 door het LEI is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het North Sea Fish Center (NSFC). De rapportage geeft een analyse van de Nederlandse scholsector en beschrijft de resultaten van interviews die zijn uitgevoerd met retailers in Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland over de marktpositie van schol in deze landen. Ten slotte is een eerste aanzet gegeven tot mogelijkheden voor herpositionering van schol. De rapportage moet bijdragen aan het bieden van een duurzaam perspectief voor de Nederlandse scholsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.