Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400266
Title Crystal Palace, Een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy, kunnen worden beleefd!
Author(s) Fontein, R.J.; Kranendonk, R.P.; Poot, E.H.; Kruit, J.; Boer, R. de; Nas, R.M.W.J.
Source Greenport Betuwse Bloem - 30
Department(s) Landscape Centre
CL - The Human Factor
ALT - CL - Landschap Systemen
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
CL - Urban and Regional Development
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - energie - transport - bedrijfsvoering - regionaal landbouwbeleid - regionale ontwikkeling - regionale planning - duurzame landbouw - logistiek - betuwe - agricultural sector - sustainability - energy - management - regional agricultural policy - regional development - regional planning - sustainable agriculture - logistics
Categories Agriculture in the Netherlands / Innovation Studies (General)
Abstract Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een verhaal te komen dat past binnen de visie op een duurzame Betuwe. Duurzaam Betuwe staat onder meer voor het besparen, duurzaam opwekken en slim koppelen van energiestromen, het slim omgaan met logistieke stromen en het staat voor ondernemen met behoud, herstel en ontwikkeling van typische Betuwse landschap waar ruimte is voor de mens. Crystal Palace wordt ontwikkeld als duurzaam cluster van activiteiten, waarbinnen nationale, regionale en lokale systemen op het gebied van voeding, energie en mensen samenkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.