Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 400278
Title Koeien en kalveren in één kudde
Author(s) Dixhoorn, I.D.E. van
Source Agrabeton
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - biologische landbouw - commerciële landbouw - huisvesting van koeien - stallen - ontwerp - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - organic farming - commercial farming - cow housing - stalls - design - animal welfare - loose housing
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract Binnen het project Familiekudde werkt Animal Sciences Group van Wageningen UR samen met 16 melkveehouders uit zowel de gangbare als biologische sector aan nieuwe vormen van veehouderijen die het dierenwelzijn flink verbeteren. Dit leidt tot nieuwe stalontwerpen: in eerste instantie een rechte en een ronde vrijloopstal
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.