Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400318
Title Toepassingsmogelijkheden van Modified Atmosphere Packaging (MAP) in rozen en sierheesters
Author(s) Dalfsen, P. van; Smits, A.P.; Meijer, H.; Dijkema, M.H.G.E.; Steeg, P.A.H. van der
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 67
Department(s) Nursery Stock
Fruit
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) houdbaarheid (kwaliteit) - rozen - rosa - houtachtige planten als sierplanten - siergewassen - verpakkingsmaterialen - folie - luchtdichte opslag - keeping quality - roses - ornamental woody plants - ornamental crops - packaging materials - foil - airtight storage
Categories Postharvest Treatment / Ornamental Woody Plants
Abstract Boomkwekerijgewassen, zoals rozen en siergewassen, zijn in diverse stadia van de keten gevoelig voor kwaliteitsverlies. Dit kan uitdroging zijn door vochttekort, verrotting bij vochtovermaat of ongewenst uitlopen van het product. Uit eerder onderzoek is gebleken dat toepassing van zogenaamde Modified Atmosphere folies (MA, zie kader) al dan niet in combinatie met bepaalde vulmiddelen dergelijke problemen sterk kan verminderen en daarmee de houdbaarheid van producten kan verlengen. Dit rapport geeft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van MA-folie bij bewaring van rozen en siergewassen in verschillende delen van de keten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.