Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400386
Title Breed beekdal als klimaatbestendige buffer
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Lototskaya, A.A.; Verdonschot, F.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)6. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 19.
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) waterlopen - waterbeheer - herstel - wateropslag - klimaatverandering - landschapsecologie - ruimtelijke ordening - regionaal beleid - beekdalen - kaderrichtlijn water - streams - water management - rehabilitation - water storage - climatic change - landscape ecology - physical planning - regional policy - brook valleys - water framework directive
Categories Climatic Change / Water Management (General) / Land Use Planning
Abstract Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen. Het boek schetst een beeld van de mogelijkheden van de brede, duurzame inrichting van een beekdal door de toepassing van het zogeheten 5B-concept. Dit dient doelen, zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water en 'Waterbeheer 21e eeuw' én geeft een antwoord op de gevolgen van de voorziene klimaatverandering op het waterbeheer. Een structurele inzet op het ruimtelijke ordeningsspoor is hierbij noodzakelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.