Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400387
Title Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering
Author(s) Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)14/15. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) ecosystemen - klimaatverandering - oppervlaktewater - aquatische ecosystemen - gevoeligheidsanalyse - veerkracht van de natuur - ecosystems - climatic change - surface water - aquatic ecosystems - sensitivity analysis - resilience of nature
Categories Aquatic Ecology / Climatic Change
Abstract Inmiddels bestaat consensus over de te verwachten veranderingen in het klimaat in het noordwesten van Europa. Met hogere temperaturen, nattere winters en drogere zomers met incidentele extreme neerslagperioden is de doorwerking van klimaatverandering op processen in oppervlaktewateren beoordeeld. Deze beoordeling is vertaald in effecten door de gevoeligheid en natuurlijkheid per watertype te bepalen. Deze aanpak leidde tot inzicht in de kwetsbaarheid van watertypen voor klimaatverandering. Deze kwetsbaarheid is vervolgens in opdracht van het ministerie van LNV op ruimtelijke schaal uitgewerkt voor heel Nederland. Adaptatiemaatregelen moeten de weerstand en veerkracht van wateren vergroten en zodoende klimaatverandering mitigeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.