Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400391
Title Belang van dispersie bij herstel van waternatuur
Author(s) Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.
Source De Levende Natuur 111 (2010)3. - ISSN 0024-1520 - p. 24 - 29.
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) hydrobiologie - migratie - duikers - waterdieren - dispersie - macrofauna - hydrobiology - migration - culverts - aquatic animals - dispersion
Categories Aquatic Ecology
Abstract Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door het water is de barrièrewerking van duikers onderzocht. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.