Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400398
Title Business Plan, Kenniscentrum Randwijk, een knooppunt voor innovatie, Wageningen ; Wageningen UR, Transforumproject
Author(s) Kranendonk, R.P.; Krikke, A.T.; Fontein, R.J.; Poot, E.H.; Scheer, F.P.; Jong, L.W. de; Baltissen, A.H.M.C.; Ravesloot, M.B.M.; Reuler, H. van; Kruit, J.
Source Wageningen : Greenport Betuwse Bloem - 34
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Flower Bulbs
Landscape Centre
CL - The Human Factor
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
FBR Fresh Supply Chains
Flower Bulbs, Nursery Stock and Fruit
Nursery Stock
Fruit
CL - Urban and Regional Development
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuinbouw - agro-industriële ketens - regionale ontwikkeling - samenwerking - synergie - economische ontwikkeling - rivierengebied - horticulture - agro-industrial chains - regional development - cooperation - synergism - economic development
Categories Horticulture / Regional Plans
Abstract In het Rivierengebied in Gelderland werken ca. 14.000 mensen in de tuinbouw. De Provincie Gelderland, het tuinbouwbedrijfsleven, brancheorganisaties, Wageningen UR en de regionale overheden in het Rivierengebied werken samen om de tuinbouw in het Rivierengebied een krachtige impuls te geven om zo hun vooraanstaande positie te behouden en verder te verstevigen onder de naam ‘Betuwse Bloem’. De grootste winst is te halen door samenwerking en synergie te bevorderen tussen de vijf Gelderse tuinbouwclusters die op korte afstand van elkaar liggen. Dicht bij gerenommeerde kennisinstellingen en goed bereikbaar via weg, water en spoor. Door de krachten te bundelen en van elkaar te leren neemt de concurrentiekracht toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.