Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400406
Title Maatschappelijke weerstand: Een issue voor terreinbeheerders in de keuze om houtige biomassa te oogsten?
Author(s) Fontein, R.J.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : Alterra - 11
Department(s) Landscape Centre
CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biomassa - biomassa productie - bio-energie - natuurbeheer - biobased economy - biomass - biomass production - bioenergy - nature management
Categories Energy / Nature Management (General)
Abstract In het werkprogramma ‘Nieuwe energie voor het klimaat: schoon en zuinig’ kondigde het toenmalige kabinet in 2007 aan dat het wil inzetten op 30% CO2 reductie in 2020 (ten opzichte 1990) en op 20% duurzame energie in 2020. Eind 2010 blijft de houtoogst voor biomassadoeleinden achter bij de doelstelling. Een argument voor het achterblijvende aanbod van biomassa voor energieproductie is de lage prijs. Enkele terreinbeheerders geven aan niet graag hout te oogsten voor biomassadoeleinden omdat ze dit associëren met houtchips en afvalproducten. Daar willen terreinbeheerders niet mee bezig zijn. Veel beheerders hebben meer affiniteit met het produceren en verkopen van een ‘mooi product als hout’ dan met een ‘afvalproduct als houtchips
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.