Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400415
Title Zilte landbouw Texel : een voorbeeld transitieproject 2006-2010 : eindrapport
Author(s) Vos, A. de; Rozema, J.; Rijsselberghe, M. van; Duin, W.E. van; Brandenburg, W.A.
Source Amsterdam [etc.] : Vrije Universiteit [etc.] - 86
Department(s) IMARES Ecosystemen
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gewassen - zoute gronden - landbouw - crambe maritima - crambe - beta maritima - plantago coronopus - matricaria perforata - eruca - groenten - landbouwgronden - innovaties - zoutwaterlandbouw - nederlandse waddeneilanden - proefprojecten - crops - saline soils - agriculture - vegetables - agricultural soils - innovations - saline agriculture - dutch wadden islands - pilot projects
Categories Agriculture in the Netherlands / Leafy Vegetables
Abstract Het project Zilte Landbouw Texel is in mei 2006 van start gegaan op het perceel nabij ‘De Petten’ op Texel. Er is gekozen om een Zilte Proeftuin aan te leggen op een nabij gelegen perceel waar gedurende twee jaar ongeveer twintig verschillende potentiële zilte gewassen zijn onderzocht op hun groei onder zoute condities en hun marktpotentie. De focus van de werkzaamheden op Texel van de Vrije Universiteit Amsterdam was gericht op Zeekool, Strandbiet, Hertshoornweegbree, Monniksbaard, Reukloze kamille en Wilde Rucola. Daarnaast heeft een langdurig onderzoek plaatsgevonden op de Afsluitdijk wat als referentie heeft gediend voor de natuurlijke groei van halofieten. In de kassen van VU zijn meerdere groei-experimenten onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd, welke gebruikt zijn om de teelt van de verschillende gewassen op Texel verder te ontwikkelen. De teelt van vooral Zeekool, Zilte Rucola en Strandbiet is met succes opgeschaald en de producten zijn afgezet op de (lokale) markt. Door onder andere de promotie via verschillende kanalen en de unieke smaak van de zilte groenten is een vraag ontstaan naar de zilte gewassen die in veel gevallen het aanbod overtrof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.