Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400450
Title Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek
Author(s) Janssens, S.R.M.
Source Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 267) - ISBN 9789085857235 - 54
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) stadslandbouw - zorgboerderijen - volkstuinen - voedselproductie - bevolkingsgroepen met een laag inkomen - deelnemers aan een programma - welzijnsvoorzieningen - biologische landbouw - sociale participatie - economische aspecten - urban agriculture - social care farms - allotment gardens - food production - low income groups - program participants - welfare services - organic farming - social participation - economic aspects
Categories Social Care / Organic Farming
Abstract Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van velen en samenwerking met zorgorganisatie Abrona is het project Moestuin Maarschalkerweerd een succes. Het bestuur overweegt de opzet van een nieuw project ‘voedseltuin’ op een andere locatie in of nabij Utrecht. Een voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’. Mensen die vrijwillig op de biologische voedseltuin komen werken leven rond het sociale minimum. Ze delen in de oogst die wordt afgezet via lokale kanalen of via sociale restaurants. Het bestuur beoogt dat 200 mensen twee dagdelen per week tijdsbesteding vinden in de productie van hun eigen voedsel. Het bestuur van de Stichting Moestuin Projecten wil het idee voedseltuin verder uitwerken en de haalbaarheid toetsen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.