Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400461
Title Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat
Author(s) Bartholomeus, R.P.; Witte, J.P.M.; Bodegom, P.M. van; Dam, J.C. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)3. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
Department(s) Soil Physics, Ecohydrology and Groundwater Management
Microbiological Laboratory
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bodemwater - klimaatverandering - effecten - vegetatie - neerslag - temperatuur - modellen - soil water - climatic change - effects - vegetation - precipitation - temperature - models
Categories Soil Physics / Vegetation Research
Abstract Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen rekening houden met veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen. In natte omstandigheden is de respiratiestress wel een geschikte maat. Met een nieuw model is die nu voor alle locaties in Nederland te berekenen. In de nieuwe maat komen zowel de effecten op de vegetatie van extreme neerslag tot uitdrukking als die van hoge temperaturen. Zuurstofstress door een hevige regenbui op een warme zomerdag zal onder het toekomstige klimaat veel vaker voorkomen. De door het nieuwe model berekende hoge respiratiestress van een dergelijke gebeurtenis zal leiden tot natuurlijke vegetaties van nattere bodems dan de huidige, niet klimaatbestendige maten voorzien
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.