Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400513
Title Wilde zwijnen
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Dekker, J.J.A.
Source Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113281 - 112
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) sus scrofa - wildbeheer - dierecologie - distributie - verkeer - landbouw - nederland - dierziekten - wildlife management - animal ecology - distribution - traffic - agriculture - netherlands - animal diseases
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract De discussie rond het wilde zwijn is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wilde zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes. Maar hoe groot zijn de risico's van zwijnen nu werkelijk en hoe effectief is het afschotbeleid? Wilde zwijnen belicht objectief de positieve en negatieve kanten. Dit rijk geïllustreerde boek verhaalt in begrijpelijke taal over thema's als populatiedynamiek, ziekten en landbouw. De hoofdstukken zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden afgewisseld door interviews met personen die een bijzondere relatie hebben met het wilde zwijn, zoals een faunabeheerder, een zwijnenspotter en een jachtopziener.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.