Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 400547
Title Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS)
Author(s) Beerling, E.A.M.; Blok, C.; Driever, S.M.; Ruijs, M.N.A.; Vermeulen, T.; Weel, P.A. van; Wurff, A.W.G. van der
Event Kennisdag Water 2010, 2010-06-03
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) emissie - beperking - kastechniek - milieutechniek - glastuinbouw - kassen - teeltsystemen - emission - restraint - greenhouse technology - environmental engineering - greenhouse horticulture - greenhouses - cropping systems
Categories Cropping Systems / Greenhouse Technology / Environmental Engineering
Abstract Informatieposter over Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS) naar aanleiding van het Europees beleid Kaderrichtlijn Water (KRW) en afspraak Glami: nagenoeg geen emissies uit glastuinbouw in 2027
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.