Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400567
Title Vraaggerichte recreatieplanning op regionaal niveau : naar een betere afstemming van geboden op gevraagde mogelijkheden voor recreëren in het groen middels AVANAR-plus
Author(s) Vries, S. de; Staritsky, I.G.; Clement, J.; Kiers, M.A.; Roos-Klein Lankhorst, J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2093) - 104
Department(s) CL - The Human Factor
CL - Rural Dynamics
CGI - Geo-information Infrastructure
CE - Vegetation and Landscape Ecology
CL - Crossing Borders
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) recreatie - regionale planning - natuurtoerisme - openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - aanbodsevenwicht - nederland - recreation - regional planning - nature tourism - outdoor recreation - rural recreation - supply balance - netherlands
Categories Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Er bestaat bij het beleid behoefte aan een instrument ter ondersteuning van een meer vraaggerichte recreatieplanning. Hierdoor moet er beter rekening gehouden kunnen worden met verschillen tussen mensen en met de mate waarin de regionaal geboden kwaliteiten afgestemd zijn op de lokaal gevraagde kwaliteiten. Als basis is gekozen voor het eerder ontwikkelde AVANAR-model, dat zowel de vraag naar als het aanbod van recreatiemogelijkheden in het groen kwantificeert, en vervolgens ruimtelijk met elkaar confronteert. Deze kwantitatieve confrontatie (hoeveelheid ruimte) moet worden uitgebreid met een kwalitatieve confrontatie (type ruimte). Voor het segmenteren van de vraag is gekozen voor recreatiemotieven als ingang. Als eerste stap is voor één van de vijf onderscheiden motieven, er even tussenuit, een geschiktheidindicator voor het aanbod geconstrueerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.