Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400576
Title Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009
Author(s) Smit, C.J.
Source Wageningen : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C181/10) - 24
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) helikopters - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - habitatrichtlijn - vogels - noord-holland - nederland - luchttransport - helicopters - environmental impact - wadden sea - habitats directive - birds - netherlands - air transport
Categories Nature Management (General) / Aves
Abstract Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Opnieuw moet nu nagegaan worden of de vliegbewegingen nadelige effecten heeft op wadvogels en watervogels
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.